PRZEKAŻ 1% PODATKU

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą przekazać 1 % podatku.

Stowarzyszenie „Godne Życie dla Dzieci” zwraca się z prośbą o przekazanie 1 % podatku. Uzyskane środki zostaną przeznaczone dla podopiecznych Stowarzyszenia. Misją Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.