WARSZTATY CIS

Realizacja celu głównego CIS, bazując w głównej mierze na metodzie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych odbywa się m.in. poprzez przeprowadzenie szeregu:

  • szkoleń i warsztatów z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej;
  • szkoleń i warsztatów zawodowych w zakresie wybranego zawodu, podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  • praktyk zawodowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  • innych działań np. wsparcia coachingowego realizowanego w ramach pilotażu/testowania metodyki i doboru najskuteczniejszych form aktywizacji zawodowej.

Centrum podejmuje wspólne działania z osobami bezrobotnymi w celu ich powrotu na rynek pracy.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Aktualnie realizowane warsztaty przyuczające do zawodu w zakresie:

  • GASTRONOMIA
  • RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
  • KRAWIECTWO
  • OPIEKUN OSÓB ZALEŻNYCH (opiekun dziecięcy oraz opiekun osób starszych)
  • REMONTOWO -BUDOWLANYM