O nas

Impulsem do powstania stowarzyszenia „Godne życie dla dzieci” była sfera ustawodawcza. Organizacja powstała w odpowiedzi na likwidację Funduszu Alimentacyjnego, aby walczyć o jego przywrócenie, co  zakończyło się sukcesem. Inicjatorką powstania stowarzyszenia była obecna prezes organizacji Pani Alicja Łabęcka oraz grupa samotnych matek walczących o godne życie dla swoich pociech. Stowarzyszenie od początku istnienia jest organizacją zinstytucjonalizowaną.
Funkcjonuje od 2004 roku. Obszarem aktywności statutowej stowarzyszenia jest województwo podkarpackie. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Priorytetem  działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. Wiele z nich wychowuje się w rodzinach niepełnych, patologicznych, czy też żyje w skrajnym ubóstwie. Stowarzyszenie stara się, aby wyrównać ich szanse we współczesnym świecie, aby ich życie – zgodnie z nazwą  stowarzyszenia – było godne i przyzwoite.

Oprócz dzieci podopiecznymi są także osoby starsze, chore, niepełnosprawne. Osobom tym brakuje funduszy już nie tylko na zakup podstawowych środków do codziennego funkcjonowania, żywności, ale także na lekarstwa, sprzęt medyczny (rehabilitacyjny) ratujący im życie. Jako stowarzyszenie, którego mottem przewodnim działania jest „godne życie” nie pozostajemy  obojętni na te potrzeby.