Akcje doraźne

Podejmujemy szereg akcji doraźnych mających na celu pomoc najuboższym. Podejmowane działania mają wspierać najsłabsze grupy społeczne do powrotu i funkcjonowania w społeczeństwie dając  im poczucie, że są ważni, nie pozostawieni samym sobie, że są pełnowartościowymi obywatelami.

Priorytetowo traktujemy pomoc dla naszych najmłodszych podopiecznych – dzieci i młodzieży. Oprócz nich naszymi podopiecznymi są także osoby starsze, chore, niepełnosprawne, którym również spieszymy z pomocą. Osobom tym brakuje funduszy już nie tylko na zakup podstawowych środków do codziennego funkcjonowania, żywności, ale także na lekarstwa, sprzęt medyczny (rehabilitacyjny) ratujący im życie. Nie chcemy i nie możemy pozostać obojętni na te potrzeby.

Przygotowanie i powodzenie powyższych akcji doraźnych uzależnione jest jednak od pomocy naszych darczyńców. Do tej pory nie zawiedliśmy się na nich za co serdecznie dziękujemy. Jednocześnie prosimy o dalszą w miarę możliwości współpracę.