Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne.

Nauka tańca to obecnie jedna z najbardziej rozpowszechnionych form spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi. Wychodząc temu na przeciw stowarzyszenie nasze w 2009 roku zorganizowało we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mielcu warsztaty tańca współczesnego dla młodzieży z powiatu mieleckiego. Oferta adresowana była dla młodzieży w wieku 15 do 18 lat. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Z pośród wszystkich zgłaszających się chętnych wybrana została 14-osobowa grupa. Zajęcia pod okiem instruktora tańca odbywały się w sali Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, gdzie młodzież mogła poszerzać wiedzę na temat technik współczesnego tańca, a także zaangażować się w realizację własnych pomysłów. Towarzyszyła temu miła i sprzyjająca integracji atmosfera. Na zakończenie zaś uczestnicy mieli okazję zaprezentować pokaz kończący warsztaty dla zaproszonych na widowisko gości.