Fundusz Alimentacyjny

Z dniem 1 maja 2004 roku decyzją ówczesnych władz zlikwidowany został Fundusz Alimentacyjny. Stało się to impulsem do powstania naszej organizacji. Była ona jedną z pierwszych w Polsce walczących o przywrócenie Funduszu. Dzięki aktywnej działalności, przedstawiciel stowarzyszenia uczestniczył w pracach nad tworzeniem Projektu Obywatelskiego ustawy, a także w pracach komisji sejmowych. Stowarzyszenie prowadziło szeroko zakrojoną akcję zbierania podpisów pod Projektem Obywatelskim mającym na celu przywrócenie funduszu alimentacyjnego . Dzięki takiej akcji udało się zebrać około 300 tysięcy podpisów, a także przeprowadzono dziesiątki rozmów i spotkań na forum publicznym z parlamentarzystami. Jednocześnie organizacja prowadziła działania pomagające przetrwać kobietom samotnie wychowującym dzieci.
Od października 2008 roku ponownie weszła w życie ustawa o Funduszu Alimentacyjnym. Obecnie stowarzyszenie dalej monitoruje funkcjonowanie wprowadzonej ustawy. Przywrócenie funduszu to wielki nasz sukces. W obszarze ustawodawczym jest jednak wciąż bardzo dużo do zrobienia.