Kontakt

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie „Godne życie dla dzieci”
ul. Sienkiewicza 50/19,
39-300 Mielec

NIP: 817-199-10-94

REGON:  180048346

Siedziba biura:

ul. Biernackiego 1,
39-300 Mielec
Tel. 519-147-013 (biuro)

e-mail: stowarzyszeniegzdd@op.pl
http://www.stowarzyszenie.mielec.pl

Nr rachunku bankowego:

Bank PEKAO S.A I Oddział w Mielec ul. Obrońców Pokoju 7
60 1240 2656 1111 0010 0842 8401

Nr KRS:  0000236847