Bank Żywności

Beneficjenci Banku Żywności

Z zasobów Banku korzystały rodziny, osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, których skromny budżet domowy często nie wystarczał nawet na zakup podstawowych środków do codziennego funkcjonowania – żywności.
W przeważającej większości były to matki samotnie wychowujące dzieci, ale także ojcowie samotnie wychowujący dzieci, rodziny pełne lecz wielodzietne, osoby starsze, a także osoby niepełnosprawne. Dla wielu z nich, Bank nasz był jedynym źródłem, skąd mogli uzyskać produkty na przygotowanie posiłków dla siebie i rodziny.

bank zywnosci

Podstawowe informacje o funkcjonowaniu Banku Żywności

Współpraca stowarzyszenia z Bankiem Żywności, trwała od kwietnia 2009 r. do grudnia 2012 r. Celem prowadzenia przez nas banku była pomoc najuboższym, ograniczenie niedożywienia na terenie województwa podkarpackiego tj. na statutowym obszarze działania naszego stowarzyszenia.
Żywność dostarczana nam była z Podkarpackiego Banku Żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej Na Rzecz Najuboższej Ludności UE PEAD. Produkty żywnościowe dostarczane były nam na podstawie umowy podpisanej przez stowarzyszenie z Podkarpackim Bankiem Żywności. Podpisując umowę zobowiązaliśmy się do uczestniczenia w kosztach realizacji programu PEAD na rzecz Podkarpackiego Banku Żywności w wysokości 4 % wartości przekazanej żywności. Koszt ten uzależniony był od ilości branych przez nas produktów, a to z kolei uzależnione było od liczby osób korzystających z pomocy.